Waszau, Anna. 2019. „KU KONCEPTUALIZACJI WRAŻLIWOŚCI KULTUROWEJ W RAMACH MODELU KOMPETENCJI (INTER)KULTUROWEJ NA GRUNCIE WSPÓŁCZESNEJ GLOTTODYDAKTYKI”. Neofilolog, nr 52/2 (czerwiec):245-62. https://doi.org/10.14746/n.2019.52.2.4.