Jaroszewska, Anna. 2019. „SUBIEKTYWNA REFLEKSJA GLOTTODYDAKTYKA PO LEKTURZE KSIĄŻKI WERONIKI WILCZYŃSKIEJ, MACIEJA MACKIEWICZA I JAROSŁAWA KRAJKI KOMUNIKACJA INTERKULTUROWA. WPROWADZENIE”. Neofilolog, nr 52/2 (czerwiec):411-18. https://doi.org/10.14746/n.2019.52.2.13.