Janowska, Iwona. 2019. „REFLEKSYJNOŚĆ W ŚWIETLE TEKSTÓW EUROPEJSKIEGO SYSTEMU OPISU KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO”. Neofilolog 2 (42/2), 143-54. https://doi.org/10.14746/n.2014.42.2.2.