Jasińska, Agnieszka. 2019. „B1 I CO DALEJ? O KONIECZNOŚCI PRZYGOTOWANIA PROGRAMU NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO DLA CELÓW AKADEMICKICH”. Neofilolog, nr 53/1 (wrzesień), 129-42. https://doi.org/10.14746/n.2019.53.1.9.