Jaroszewska, Anna. 2020. „STUDIUM PRZYPADKU W BADANIACH GLOTTODYDAKTYCZNYCH”. Neofilolog, nr 54/2 (czerwiec):245-68. https://doi.org/10.14746/n.2020.54.2.4.