Andrzejewska, Ewa, i Magdalena Wawrzyniak-Śliwska. 2020. „WPROWADZENIE”. Neofilolog, nr 54/2 (lipiec):201-3. https://doi.org/10.14746/n.2020.54.2.1.