Bielicka, Małgorzata. 2011. „Droga Ucznia niepełnosprawnego Do Poznania języka Obcego –studium Przypadku Ucznia Z mózgowym porażeniem dziecięcym”. Neofilolog, nr 36 (czerwiec):173-85. https://doi.org/10.14746/n.2011.36.12.