Peć, Beata. 2020. „INTERDYSCYPLINARNA SPECYFIKA KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH (ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PEDEUTOLOGII I GLOTTODYDAKTYKI)”. Neofilolog, nr 55/1 (wrzesień):27-49. https://doi.org/10.14746/n.2020.55.1.3.