Surdyk, Augustyn. 2020. „KOMPETENCJE PROFESJONALNE NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH Z PERSPEKTYWY PODEJŚCIA LUDYCZNEGO W GLOTTODYDAKTYCE – PROJEKT BADANIA”. Neofilolog, nr 55/1 (wrzesień):75-91. https://doi.org/10.14746/n.2020.55.1.5.