Maziarz, Magdalena. 2020. „KOMPETENCJE CYFROWE PRZYSZŁYCH NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH I ICH POTENCJALNY WPŁYW NA PLANOWANIE PROCESU DYDAKTYCZNEGO ”. Neofilolog, nr 55/1 (wrzesień), 107-23. https://doi.org/10.14746/n.2020.55.1.7.