Waszau, Anna. 2020. „CZY KULTURA WŁASNA JEST POTRZEBNA DO ROZWIJANIA KOMPETENCJI (INTER)KULTUROWEJ? O UWZGLĘDNIANIU KULTURY OJCZYSTEJ W PROCESIE NAUCZANIA UCZENIA SIĘ JĘZYKA OBCEGO”. Neofilolog, nr 55/2 (grudzień):225-37. https://doi.org/10.14746/n.2020.55.2.5.