Szymańska, Monika. 2021. „Nauczanie Podsystemu Leksykalnego W Edukacji Przedszkolnej Dzieci Ze Spektrum Autyzmu Oraz zespołem Aspergera”. Neofilolog, nr 57/1 (wrzesień), 67-77. https://doi.org/10.14746/n.2021.57.1.5.