Piegzik, Wioletta A. 2021. „Regulacyjna Funkcja Intuicji językowej W Rozwijaniu Podsystemu Leksykalno-Semantycznego: Test Wnioskowania Znaczeń W Limitowanym Czasie”. Neofilolog, nr 56/2 (czerwiec), 321-36. https://doi.org/10.14746/n.2021.56.2.10.