Grabowska, Monika, Maciej Smuk, i Magdalena Sowa. 2024. „The Last of Us? Czy Istnieje przyszłość Dla Neofilologii?”. Neofilolog, nr 62/1 (kwiecień):9-23. https://doi.org/10.14746/n.2024.62.1.2.