Kuc, Maria, i Anna Rabczuk. 2024. „Możliwości Wykorzystania Metafor Konwencjonalnych W Nauczaniu słownictwa I Frazeologii języków Obcych Na przykładzie języka Polskiego Jako Obcego”. Neofilolog, nr 62/1 (kwiecień):192-212. https://doi.org/10.14746/n.2024.62.1.12.