Woch, Joanna. 2024. „Anglicyzmy W Konfrontatywnym Nauczaniu języka Rosyjskiego”. Neofilolog, nr 62/1 (kwiecień):296-311. https://doi.org/10.14746/n.2024.62.1.18.