Wojakowska , Marta. 2024. „Doskonalenie Warsztatu Metodycznego Nauczyciela języka Specjalistycznego W kontekście kształcenia Nieformalnego. Wyniki Badania pilotażowego”. Neofilolog, nr 62/1 (kwiecień):105-22. https://doi.org/10.14746/n.2024.62.1.7.