Godzich, Anna, i Szymon Machowski. 2024. „Kulinaryzmy I Kulinaria W języku Biznesowym W Glottodydaktyce Italianistycznej Na Podstawie podręczników „L’italiano in azienda” (2002) I «Un Vero affare!» (2015)”. Neofilolog, nr 62/1 (kwiecień):249-62. https://doi.org/10.14746/n.2024.62.1.15.