Cholewa, Justyna. 2024. „Strategie Uczenia Się słownictwa Specjalistycznego”. Neofilolog, nr 62/1 (kwiecień):123-38. https://doi.org/10.14746/n.2024.62.1.8.