Waszau, A. (2019) „KU KONCEPTUALIZACJI WRAŻLIWOŚCI KULTUROWEJ W RAMACH MODELU KOMPETENCJI (INTER)KULTUROWEJ NA GRUNCIE WSPÓŁCZESNEJ GLOTTODYDAKTYKI”, Neofilolog, (52/2), s. 245–262. doi: 10.14746/n.2019.52.2.4.