Jaroszewska, A. (2019) „SUBIEKTYWNA REFLEKSJA GLOTTODYDAKTYKA PO LEKTURZE KSIĄŻKI WERONIKI WILCZYŃSKIEJ, MACIEJA MACKIEWICZA I JAROSŁAWA KRAJKI KOMUNIKACJA INTERKULTUROWA. WPROWADZENIE”, Neofilolog, (52/2), s. 411–418. doi: 10.14746/n.2019.52.2.13.