Janowska, I. (2019) „REFLEKSYJNOŚĆ W ŚWIETLE TEKSTÓW EUROPEJSKIEGO SYSTEMU OPISU KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO”, Neofilolog, 2(42/2), s. 143-154. doi: 10.14746/n.2014.42.2.2.