Jasińska, A. (2019) „B1 I CO DALEJ? O KONIECZNOŚCI PRZYGOTOWANIA PROGRAMU NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO DLA CELÓW AKADEMICKICH”, Neofilolog, (53/1), s. 129-142. doi: 10.14746/n.2019.53.1.9.