Jaroszewska, A. (2020) „STUDIUM PRZYPADKU W BADANIACH GLOTTODYDAKTYCZNYCH”, Neofilolog, (54/2), s. 245–268. doi: 10.14746/n.2020.54.2.4.