Andrzejewska, E. i Wawrzyniak-Śliwska, M. (2020) „WPROWADZENIE”, Neofilolog, (54/2), s. 201-203. doi: 10.14746/n.2020.54.2.1.