Bielicka, M. . (2011) „Droga ucznia niepełnosprawnego do poznania języka obcego –studium przypadku ucznia z mózgowym porażeniem dziecięcym”, Neofilolog, (36), s. 173–185. doi: 10.14746/n.2011.36.12.