Peć, B. (2020) „INTERDYSCYPLINARNA SPECYFIKA KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH (ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PEDEUTOLOGII I GLOTTODYDAKTYKI)”, Neofilolog, (55/1), s. 27–49. doi: 10.14746/n.2020.55.1.3.