Surdyk, A. . (2020) „KOMPETENCJE PROFESJONALNE NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH Z PERSPEKTYWY PODEJŚCIA LUDYCZNEGO W GLOTTODYDAKTYCE – PROJEKT BADANIA”, Neofilolog, (55/1), s. 75–91. doi: 10.14746/n.2020.55.1.5.