Maziarz, M. (2020) „KOMPETENCJE CYFROWE PRZYSZŁYCH NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH I ICH POTENCJALNY WPŁYW NA PLANOWANIE PROCESU DYDAKTYCZNEGO ”, Neofilolog, (55/1), s. 107-123. doi: 10.14746/n.2020.55.1.7.