Smuk, M. (2020) „CZEGO PRAGNĄ PRZYSZLI FILOLODZY. WYNIKI BADANIA PILOTAŻOWEGO NA TEMAT ŚWIADOMOŚCI WYBORU I OCZEKIWAŃ STUDENTÓW FILOLOGII”, Neofilolog, (55/2), s. 195-207. doi: 10.14746/n.2020.55.2.3.