Spychała-Wawrzyniak , M. (2020) „PROBLEMATYKA BADAŃ DOTYCZĄCYCH POSTAW WOBEC UCZENIA SIĘ JĘZYKÓW OBCYCH NA PRZYKŁADZIE JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO ”, Neofilolog, (55/2), s. 209-223. doi: 10.14746/n.2020.55.2.4.