Mackiewicz , M. i Chudak, S. (2020) „TECHNIKI EWALUACJI KOMPETENCJI MIĘDZYKULTUROWEJ: ZAŁOŻENIA TEORETYCZNE A PRAKTYKA PROJEKTU EDUKACYJNEGO CONNECT”, Neofilolog, (55/2), s. 287-305. doi: 10.14746/n.2020.55.2.8.