Szymańska, M. (2021) „Nauczanie podsystemu leksykalnego w edukacji przedszkolnej dzieci ze spektrum autyzmu oraz zespołem Aspergera”, Neofilolog, (57/1), s. 67-77. doi: 10.14746/n.2021.57.1.5.