Aleksandrzak, M., Chudak, S. i Górecka, J. (2021) „WPROWADZENIE”, Neofilolog, (56/1), s. 5-8. doi: 10.14746/n.2021.56.1.