Pawlak, M., Zawodniak, J. i Kruk, M. (2021) „Znaczenie determinacji w nauce języka angielskiego jako obcego na poziomie zaawansowanym”, Neofilolog, (56/1), s. 9-22. doi: 10.14746/n.2021.56.1.2.