Nowicka, A. (2021) „Zastosowanie analizy konwersacyjnej w dydaktyce akademickiej”, Neofilolog, (56/1), s. 107-122. doi: 10.14746/n.2021.56.1.8.