Piegzik, W. A. (2021) „Regulacyjna funkcja intuicji językowej w rozwijaniu podsystemu leksykalno-semantycznego: test wnioskowania znaczeń w limitowanym czasie”, Neofilolog, (56/2), s. 321-336. doi: 10.14746/n.2021.56.2.10.