Bawej, I. (2022) „Rozumowanie dedukcyjne w procesie uczenia się języka niemieckiego jako drugiego języka obcego na przykładzie podsystemu gramatycznego”, Neofilolog, (58/1), s. 85–98. doi: 10.14746/n.2022.58.1.6.