Grabowska, M., Smuk, M. i Sowa, M. (2024) „The Last of Us? Czy istnieje przyszłość dla neofilologii?”, Neofilolog, (62/1), s. 9–23. doi: 10.14746/n.2024.62.1.2.