Janowska, I. (2024) „Mediacja i tłumaczenie w uczeniu się / nauczaniu języków – podobieństwa i różnice”, Neofilolog, (62/1), s. 155–169. doi: 10.14746/n.2024.62.1.10.