Kuc, M. i Rabczuk, A. (2024) „Możliwości wykorzystania metafor konwencjonalnych w nauczaniu słownictwa i frazeologii języków obcych na przykładzie języka polskiego jako obcego”, Neofilolog, (62/1), s. 192–212. doi: 10.14746/n.2024.62.1.12.