Goszczyńska, M., Kubicka, E. i Olkiewicz, F. (2024) „Nauczanie obcych języków specjalistycznych na poziomach podstawowych. Praca z publikacją Truchcikiem z Kopernikiem. Językowe przebieżki po uniwersytecie w grupach chińskich polonistów na studiach I stopnia ”, Neofilolog, (62/1), s. 213–229. doi: 10.14746/n.2024.62.1.13.