Iakovleva, O. (2024) „Lingwodydaktyczny potencjał ChatGPT w nauczaniu języków obcych”, Neofilolog, (62/1), s. 333–350. doi: 10.14746/n.2024.62.1.20.