Łagowska, K. (2024) „Escape room jako metoda aktywizująca w nauczaniu języka niemieckiego na uczelni wyższej”, Neofilolog, (62/1), s. 263–284. doi: 10.14746/n.2024.62.1.16.