Olechno-Wasiluk, J. (2024) „Wykorzystanie audiodeskrypcji w nauczaniu języka rosyjskiego na studiach filologicznych”, Neofilolog, (62/1), s. 285–295. doi: 10.14746/n.2024.62.1.17.