Sujecka-Zając, J. (2024) „Poczucie własnej skuteczności studentów w rozwijaniu sprawności pisania w języku obcym”, Neofilolog, (62/1), s. 24–42. doi: 10.14746/n.2024.62.1.3.