Woch, J. (2024) „Anglicyzmy w konfrontatywnym nauczaniu języka rosyjskiego”, Neofilolog, (62/1), s. 296–311. doi: 10.14746/n.2024.62.1.18.