Wojakowska , M. (2024) „Doskonalenie warsztatu metodycznego nauczyciela języka specjalistycznego w kontekście kształcenia nieformalnego. Wyniki badania pilotażowego”, Neofilolog, (62/1), s. 105–122. doi: 10.14746/n.2024.62.1.7.