Sielanko-Byford, E. i Zielińska, J. (2024) „Promowanie różnorodności językowej i kulturowej w kształceniu nauczycieli języków obcych – dobre praktyki i skuteczne rozwiązania”, Neofilolog, (62/1), s. 139–154. doi: 10.14746/n.2024.62.1.9.