Godzich, A. i Machowski, S. (2024) „Kulinaryzmy i kulinaria w języku biznesowym w glottodydaktyce italianistycznej na podstawie podręczników „L’italiano in azienda” (2002) i «Un vero affare!» (2015)”, Neofilolog, (62/1), s. 249–262. doi: 10.14746/n.2024.62.1.15.